English | 中文        
 

时装配件

我们和Miaodesigns网上商店合作,销售或批发首饰、项链、戒指、耳环、胸针、手表、时钟、服装、玩具、钥匙圈、小挂饰、不倒翁、风扇、粘贴图纸、纹身、卡片、礼袋、中国结和其它工艺品等。所有商品均直接来自于珠宝生产厂家,其中很多是最新款式。

谨请光临Miaodesigns网上商店www.miaodesigns.com!

               
 


©梦迪芙科技有限公司版权所有 2008